De webshop is weer open. Let op: De levertijd van de sieraden is c.a. 2-3 weken vanwege de geboorte van mijn dochtertje.

Winkelmandje

Jouw winkelwagen is leeg

Doorgaan met Winkelen

Privacy & Disclamer

ISH-Jewels respects the privacy of all customers and will make sure that the personal information that you provide to us will be treated confidential. We use your information only to ship your orders as fast as possible. We will only use the information for other purposes if you have given us your permission. ISH-Jewels will never sell your personal information to a third party, and will only provide this information to those involved with shipment.

ISH-Jewels uses the collected information to provide its customers with the following services:
When you place an order, we need your name, e-mailaddress, shippingaddress and bankaccountnumber to ship your order and keep you posted on the progress.
To make shopping at ISH-Jewels as comfortable as possible, we save, with your permission, personal information and data concerning your order. In this way we can personalize our website. We only use your e-mailaddress when you have signed up for the newsletter. We will then update you on the latest developments of our website and about special offers. You can always sign off for this newsletter.
If you place on order on our website we will save, if you like, your information on a Secure Server. You can save your username and password, address, telephonenumber, e-mailaddress, shippingaddress and bankinformation, so you don’t have to fill this in with every order.
Information on the use of our site and feedback we get from our customers is very helpful for developing and improving our website.
    
ISH-Jewels does not sell your personal information
ISH-Jewels will not sell your personal information to a third party and will only give this information to a third party that is involved with shipping your order. Our employees and involved third parties are obliged to respect the confidentiality of your personal information.     

Cookies
Cookies are small pieces of information that will be saved by your browser on your computer. ISH-Jewels uses cookies to recognize you during your next visit. Cookies enable us to collect information about the use of our services and improve and adjust to the wishes of our customers. Our cookies give information concerning identification. You can set your browser in a way that you will not receive cookies while visiting ISH-Jewels.

In case you have any further question on the ISH-Jewels Privacy Statement, please contact us. Our customerservice will help you with any further information you need about your information, or if you want to make an adjustment in your personal information. If you feel our Privacy Statement should be adjusted, you will always find the most recent information on this page.

 

Disclaimer
Although we strive to provide you with the right information, we cannot guarantee the content on this website is correct and complete.

References to other websites are take in for our customers’ information about the website. We cannot be held responsible for the content or availability of these websites or sources. We are not accountable for the damage as a result of inaccuracies shown on these websites.

ISH-Jewels retains the right to change the information on this website without any prior announcement.

If you have any further questions, please contact us.

 

//NL

Privacy & Disclamer

Ish-jewels respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Ish-jewels zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
 
Ish-jewels gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij Ish-jewels zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
  • Wij gebruiken alleen uw e-mailadres als u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. Wij houden u dan op de hoogte over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
  • Als u bij Ish-jewels een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Ish-jewels verkoopt uw gegevens niet
Ish-jewels zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Contact ISH Jewels

 
Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Ish-jewels gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Ish-jewels geen cookies ontvangt.
 
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy statement van Ish-jewels, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Disclamer

Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is.

Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.

Ish-jewels behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Als u vragen of opmerkingen heeft  neem dan contact met ons op.